HEM

VETERAN-VM I ORIENTERING

2021 / 2022 / 2023 / 2024

Information den 15 mars 2021


Alltsedan vår första Veteran-VM-resa till World Masters Games i Kanada för 35 år sedan så har intresset för dessa tävlingar varit stort och för väldigt många är detta en stående årlig gemenskap man deltar i år efter år. Vi har här sammanställt den information som finns tillgänglig inför de kommande årens tävlingar där informationen om WMOC2021 uppdaterades 15 mars 2021. Om WMOC2021 inte kan genomföras planerar vi för att ordna en alternativ orienteringsresa under senhösten 2021.


WMOC2021 I UNGERN

Tävlingsarrangören för WMOC2021 har på sin hemsida skapat en flik där man kontinuerligt uppdaterar om läget för Covid-19. I sitt första inlägg skriver man att arbetet fortgår för att arrangera tävlingen som planerat den 6 till 13 augusti och att den 3 maj fortfarande gäller som första stoppdatum för tävlingsanmälan. Samtidigt ges också en beskrivning av dagsläget i Ungern och en myndighets framtidsprognos. Texten är på engelska och kan i sin helhet läsas här. 


Vi har den senaste veckan genomfört en gallupundersökning bland de resenärer som varit anmälda till någon av våra fem senaste WMOC-resor där vi fått in svar från en klar majoritet. Av svaren konstaterar vi att många vill resa med till WMOC2021 vilket innebär att vi kommer att arrangera en resa.


Men samtidigt är det ytterst få som är beredda att göra sin anmälan redan den 3 maj och med utgångspunkt från detta har vi beslutat att avvakta med vår reseinbjudan och planerar nu att ha denna klar i början av maj och detta då inför det andra tävlingsanmälningsstoppet till WMOC2021 som är den 1 juni till 20 EUR (cirka 205 SEK) högre tävlingsavgift. Detta innebära att det kommer att vara en kort betänketid mellan vår inbjudan och tävlingsanmälan, men samtidigt ger det er resenärer mer tid innan anmälan måste göras och förhoppningsvis även med mer klara myndighetsbesked.


I sammanhanget har vi väl etablerade samarbeten för transporter och logi och vi är förberedda för att skapa ett lämpligt reseupplägg så snart restriktionerna lättas och förutsättningarna känns trygga. Precis som vanligt är ambitionen att ordna bästa möjliga resa med bästa möjliga program. Samtidigt kommer vi den här gången på ett helt annat sätt än tidigare behöva anpassa oss efter de beslut som myndigheter och politiker tar och då ofta med mycket kort framförhållning.


Om någon löpare önskar göra sin egen tävlingsanmälan till WMOC2021 redan till det första stoppet så går detta bra även om man planerar att resa med oss. För anmälan ska man vara uppmärksam på att tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att behålla 30 EUR (310 SEK) om tävlingen ställs in under någon av följande omständigheter: Force majeure, oförmåga att garantera konkurrenter och arrangörer tillräcklig säkerhet, på råd från den ungerska regeringen eller dess agenter, t.ex. utbrottet av en infektionssjukdom eller stora miljörestriktioner, om det finns färre än 1500 anmälningar vid den första anmälningsfristen (3 maj 2021).


WMOC2021 I JAPAN - INSTÄLLT

Läs nedan under WMOC2024 om våra planer för en kommande resa till Japan.


WMOC2022 I ITALIEN

Tävlingen är inplanerad att arrangeras i Apulien i södra Italien den 9 till 16 juli 2022 och där har vi redan bokat upp det perfekta boendet för vår stora resegrupp.


WMOC2023 I SLOVAKIEN

Det WMOC som 2020 skulle ha arrangerats i Košice, Slovakien har nu fått nytt datum fastställt till den 11 till 18 augusti 2023. Vi har för detta åter bokat upp våra hotell med ambitionen att kunna genomföra ett liknande program som vi planerade inför tävlingarna 2020. Vi vill påminna om att de som var anmälda till WMOC2020 har 30 EUR innestående hos tävlingsarrangören (HD85- återfick hela avgiften) vid anmälan till WMOC-tävlingen i Košice 2023.


WMOC2024

Någon arrangör har ännu inte utsetts och ansökan är fortfarande öppen.

 

Det är för tidigt att spekulera i om det då är aktuellt med ett WMOC i Japan men det kan alltså som det ser ut idag bli aktuellt tidigast 2024. Vi genomförde i januari och februari 2020 en 3½ veckor lång rekognoseringsresa där vi etablerade alla de kontakter som behövdes för att kunna ordna en underbar resa med ett varierat och attraktivt Japanprogram i samband med WMOC. Detta är nu så väl förberett att vi har för avsikt att genomföra Japanresan under något av de närmsta åren och om det inte blir till ett WMOC så då istället kopplat till några andra orienteringstävlingar i landet.

OM OSS

HISTORIA

ARRANGÖR SEDAN 1984

Sedan företaget startades 1984 har vi arrangerat gruppresor för orienterare och andra grupper med speciella önskemål i Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. Med utgångspunkt från vårt kontor i Ängelholm har företaget under åren vuxit fram till den position vi har idag som Sveriges största arrangör av orienteringsresor.

SENASTE NYTT PÅ FACEBOOK

Ta del av våra inlägg på Facebook! Genom att "gilla" oss får du automatiskt våra uppdateringar i nyhetsflödet på din Facebook-sida.


Har du inte Facebook? Det gör inget, du kan läsa våra inlägg ändå! Skillnaden är att du inte får uppdateringarna automatiskt, utan du måste gå in på vår hemsida och sedan klicka dig vidare till facebook-sidan eller på vår hemsidemeny "SENASTE NYTT" för att kunna läsa inläggen.

RESENÄRERS FEEDBACK