WMOC2022

TÄVLINGSVECKAN OCH SÖDRA ITALIEN D'LUX

WMOC2022

Vid WMOC2022 i Italien hade vi flera olika resealternativ som varade från 10 upp till 15 resdagar. Vi har här fördelat våra minnesbilder i 2 olika album.

TÄVLINGS-

VECKAN

SÖDRA

ITALIEN D'LUX