ANMÄLAN

RESOR 2022

Vi förbereder nu för genomförandet av vår resa till Veteran-VM i orientering i Ungern den 5-15 augusti 2021. Efter detta återkommer vi med information inför 2022 med WMOC i södra Italien i början av juli och WMG (World Master Games) i Japan i slutet av maj.

 

Redan i augusti kommer vi att göra en gallupundersökning bland de resenärer som rest med oss under de senaste 5 åren för att bilda oss en uppfattning om intresset för resorna.